دکتر محمد مهدي اخوي يان

رتبه علمی: استادیارتلفن:

02144238171

پست الکترونیکی:

زمینه های پژوهشی
هنر های تجسمی، نقاشی خاصه جامعه شناسی هنر

نام مرکز:
دانشکده هنر و معماری

رشته:
نقاشی

دکتر محمد مهدي اخوي يان

رتبه: استادیارتلفن:

02144238171

پست الکترونیک:

زمینه های پژوهشی
هنر های تجسمی، نقاشی خاصه جامعه شناسی هنر

نام مرکز:
دانشکده هنر و معماری

رشته:
نقاشی

سوابق اجرایی

 • مسئول پروژه تبليغاتي جزاير قشم، ابوموسي، تنب بزرگ وتنب کوچک، سيريک و لاوان در استانداري استان هرمزگان، 1359
 • مجري تبليغات تصويري شهري در جهاد سازندگي استان يزد، 1360
 • مسئول هنري مجله‏هاي مرزداران، نگهبان، دانشگاه انقلاب، فضيلت، کيهان فرهنگي، فرهنگ و سينما، 1363-1370
 • مسئول آتلیه گرافیک دفتر مر کزی جهاد دانشگاهی 1366-1371
 • هيئت علمي دانشگاه علم و فرهنگ، از سال 1371 تا کنون
 • ناظر فعاليت‏هاي تبليغاتي دفتر امور زنان رياست جمهوري، 1371
 • عضو شوراي برنامه‏ريزي معاونت فرهنگي جهاد دانشگاهي، 1371
 • عضوهيئت مديره و مسئول آموزش موسسه دانشگاهي رسام هنر، 1371-1373
 • مديرگروه گرافيک و نقاشي و آموزش هنرهاي تجسمي دانشکده هنر دانشگاه علم و فرهنگ، 1372 - 1377
 • رییس دانشکده هنر ومعماری دانشگاه علم و فرهنگ، 1377 تاکنون
 • عضو گروه داوري آزمون تشريحي هنر، سازمان سنجش و آموزش کشور، 1381
 • عضو شوراي مؤسسه آموزش عالي جهاد دانشگاهي، 1381
 • مدير گروه آموزش هنرهاي تجسمي دانشگاه علم وفرهنگ، 1384 -1390
 • عضو شوراي گروه تخصصي آموزش فرهنگ وهنر جهاد دانشگاهي1391-1394
 • عضو کميسيون موارد خاص دانشگاه علم و فرهنگ
 • عضو شوراي پژوهشي دانشگاه علم و فرهنگ
 • عضو کمیته تخصصی هنر ومعماری کمیسیون مرکزی ارتقاع جهاد دانشگاهی1391-1393
 • مديرگروه کارشناسی ارشد ارتباط تصویری دانشگاه علم وفرهنگ 1392
 • عضو گروه هنر های تجسمی فرهنگستان هنر.93-1390
 • عضو شوراي تخصصي-پژوهشي توليد علم و نهضت نرم افزار پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1384
 • عضو شورای تحول وارتقاء علوم انسانی (گروه هنر) وزارت علوم 95-1391
 • عضو شورای بازنگری طرح درس های گروه هنر وزارت علوم 1392
 • عضو کار گروه همایش فرهنگ جهادی وجهاد علمی 1392
 • عضو گروه تخصصی هنر دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم 95-1392

تحصیلات

 • کارشناسی ، 1367 ، هنر گرايش نقاشي ، دانشکده هنرهاي زيبا دانشگاه تهران
 • کارشناسی ارشد ، 1375 ، هنر گرايش نقاشي ، دانشگاه تربيت مدرس
 • دکتری ، 1390 ، پژوهش هنر ، دانشگاه شاهد

لیست تدریس